Kolegji Universitar WISDOM | Let Wisdom Guide You

Lista e plotë dhe renditja për raundin e dytë të kandidatëve në Kolegjin Universitar Wisdom

Lista dhe renditja per programet e studimit Bachelor 3-vjecar

Lista dhe renditja për programin Drjetesi

Lista dhe renditja për programin Menaxhim Biznesi unredacted

Lista dhe renditja për programin Financë Bankë (973) 382-4934

Lista dhe renditja për programin Psikologji

Lista dhe renditja per programet e studimit profesional 2-vjecar:

Lista dhe renditja për programin Agjent i pasurive të paluajtshme 303-923-3362

Lista dhe renditja për programin Asistent Social

Lista dhe renditja për programin Assistent Juridik (778) 444-8405

Lista dhe renditja për programin Asistent Administrativ 4193475265

Lista e plotë dhe renditja për raundin e parë të kandidatëve në Kolegjin Universitar Wisdom

Lista dhe renditja per programet e studimit Bachelor 3-vjecar

Lista dhe renditja për programin Drjetesi

Lista dhe renditja për programin Menaxhim Biznesi Moed

Lista dhe renditja për programin Financë-Bankë

Lista dhe renditja për programin Psikologji

Lista dhe renditja per programet e studimit profesional 2-vjecar:

Lista dhe renditja për programin Agjent i pasurive të paluajtshme (408) 571-5516

Lista dhe renditja për programin Asistent Social

Lista dhe renditja për programin Assistent Juridik

Lista dhe renditja për programin Asistent Administrativ 2133286589

Fakultetet

Fakulteti i Drejtesise

Në Fakultetin e Drejtësisë në Kolegjin Universitar Wisdom, zhvillojnë leksione një numër i konsiderueshëm pedagogësh me ekspriencë të shkëlqyer akademike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike
dhe Shoqerore

Ne Fakultetin e Shkencave Ekonomike dhe Shoqerore ne Kolegjin Universitar Wisdom, kemi nje staf te perkushtuar dhe te specializuar, te cilet bejne te mundur mesimdhenien me metodat bashkohore

Programet e studimit

Cikli i I i studimeve

Bachelor ne Drejtesi

Programet e studimeve të ciklit të parë në drejtësi mundësojnë përgatitjen e studentëve duke filluar, që nga lëndët e formimit bazë deri tek lëndët më të shtjelluara dhe më specifike; zotërimin e shkencës juridike si në aspektin teorik ashtu dhe në atë të zbatimit praktik; integrimin e mësimdhënies, kërkimit dhe shërbimeve në mënyrë të tillë që të pasurojnë përvojën e të nxënit.

Bachelor ne Psikologji

Programi i studimit Bachelor në Psikologji në Kolegjin Universitar “Wisdom” është hartuar në përputhje me nevojat e kohës dhe për t’iu përgjigjur aspiratave për një shoqëri të zhvilluar e të integruar në strukturat evropiane. Ai i referohet përvojave më të mira të mendimit shqiptar si dhe institucioneve akademike të vendeve të zhvilluara.

Bachelor ne Menaxhim Biznesi

Program bashkëkohor i dizenjuar në përshtatje me konceptin modern të mësimdhënies, për të krijuar një shtresë të aftë manaxheriale në Shqipëri.

Bachelor ne Finance Banke

Program bashkëkohor i dizenjuar në përshtatje me konceptin modern të mësimdhënies, për të krijuar një shtresë të aftë financierësh si dhe specialistësh të sektorit bankar në Shqipëri.

Cikli i II i studimeve

Master i Shkencave
"E Drejte Civile dhe Tregtare"

Programi i studimeve të ciklit të dytë Mastër i shkencave në “E drejtë civile dhe tregtare”,mundëson një njohje të konsoliduar të themeleve të kulturës juridike vendase dhe evropiane, si në planin historik, ashtu edhe në atë doktrinar dhe praktik. Ky program mundëson studimin e të drejtës private, duke zhvilluar aftësitë interpretuese të nevojshme për zgjidhjen e problemeve në zbatimin e së drejtës.

Master i Shkencave
"E drejte Penale"

Programi i studimeve të ciklit të dytë Mastër i shkencave në “E Drejtë Penale”, mundëson zhvillimin e ekspertizave studimore në Krimin e Organizuar, Terrorizmin Ndërkombëtar, të Drejtat e Njeriut, si dhe të Drejtën e Luftës dhe Konfliktin e Armatosura. Qëllimi i këtij programi është që të pajisen studentët me njohuri të shkëlqyera dhe me shkathtësi në të shkruar dhe analizimin e së Drejtës Penale.

Master i Shkencave
"Psikologji Shkollore dhe Edukimi"

Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore, Departamenti i Psikologjisë, synon të ruajë dhe forcojë imazhin aktual si një institucion i besueshëm dhe serioz, i cili përgatit studentë cilësorë, duke i mundësuar të jenë konkurrues në tregun e punës. Vizioni dhe misioni i Fakultetit realizohet në mënyrë të vazhdueshme nëpërmjet zhvillimit efektiv dhe efikas të programeve të studimit në nivel bachelor dhe në nivel master.

Stafi Akademik

Kolegji Universitar Wisdom
Dr.
Spiro Budo
Kolegji Universitar Wisdom
Prof. As.
Naim Mecalla
Kolegji Universitar Wisdom
Dr.
Edit Bregu
Kolegji Universitar Wisdom
Dr.
Mark Ndreca
Kolegji Universitar Wisdom
Msc
Flavia Kenaj
Kolegji Universitar Wisdom
Msc
Uarda Roshi
Kolegji Universitar Wisdom
Msc
Elton Domi
Kolegji Universitar Wisdom
Dr
Elmaz Sherifi
Kolegji Universitar Wisdom
Prof. Dr.
Shamet Shabani
Kolegji Universitar Wisdom
Doc.
Valentina Kondilli
Kolegji Universitar Wisdom
Dr.
Valentina Memini
Kolegji Universitar Wisdom
Msc
Flutur Shabani
Kolegji Universitar Wisdom
Msc
Meri Kraja
Kolegji Universitar Wisdom
Msc
Sonila Meco
Kolegji Universitar Wisdom
Dr.
Valbona Softa
Kolegji Universitar Wisdom
Dr.
Erjola Xhuvani
Kolegji Universitar Wisdom
Dr.
Ermir Hajdini
Kolegji Universitar Wisdom
Msc
Gentian Mete
Kolegji Universitar Wisdom
Msc
Julvina Gjermeni
Kolegji Universitar Wisdom
Msc
Edvin Bici
Kolegji Universitar Wisdom
Msc
Enerjeta Mici
Kolegji Universitar Wisdom
Dr.
Irna Dobi
Kolegji Universitar Wisdom
Dr.
Ledjana Beshaj
Kolegji Universitar Wisdom
Dr.
Alma Shehu
Kolegji Universitar Wisdom
Dr
Enkeleda Stefa
Kolegji Universitar Wisdom
Msc
Dorjan Doka
Kolegji Universitar Wisdom
Msc
Lorena Cadri
Kolegji Universitar Wisdom
Msc
Doris Muça
Kolegji Universitar Wisdom
Dr.
Enriko Ceko
Kolegji Universitar Wisdom
Prof. Dr.
Lush Përpali
Kolegji Universitar Wisdom
Prof. As.
Iljaz Mehmeti
Kolegji Universitar Wisdom
Dr.
Ludmilla Shkurti
Kolegji Universitar Wisdom
Dr.
Ferit Balla
Kolegji Universitar Wisdom
Msc
Loreta Çiço
Kolegji Universitar Wisdom
Msc
Marjeta Kodra
Kolegji Universitar Wisdom
Dr.
Edo Sherifi
Kolegji Universitar Wisdom
Prof. As.
Pellumb Karameta
Kolegji Universitar Wisdom
Dr.
Ardita Prendi
Kolegji Universitar Wisdom
Dr.
Stavraq Trako
Kolegji Universitar Wisdom
Msc
Eva Janaqi
Kolegji Universitar Wisdom
Dr
Jetmira Fekolli
Kolegji Universitar Wisdom
Msc
Enkeleda Sako
Kolegji Universitar Wisdom

Instituti per kerkim dhe zhvillim WISDOM

Eshte nje institucion jo-qeveritar dhe jo-fitimprures i krijuar ne vitin 2015 ne Tirane. Instituti u krijua nga Kolegji Universitar “Wisdom” dhe ka 4 sesione:
- Te analizoje, studioje, shkruaje rekomandime, te publikoje punime shkencore, manuale, broshura, fletepalosje, revista, gazeta, libra etj. -Te organizoje seminare shkencore, takime, workshope, konferenca ne bashkepunim me institucionet e tjera kombetare dhe nderkombetare -Promovimi i avancuar kombëtar dhe ndërkombëtar në procesin e mesimdhenies dhe mësimit - Instituti do te bashkepunoje me organizata kombetare dhe nderkombetare
Instituti per kerkim dhe zhvillim Wisdom do te jete nje ndihme e madhe per Kolegjin Universitar "WISDOM", i cili synon te jete nje institucion primar ne ofrimin e mundesive per studime dhe kerkime per studentet Shqiptare, duke kontribuar ne promovimin e Tiranes si nje qender e mirefillte mesimdhenieje dhe puneve kerkimore, dhe te permiresoje bashkepunimin me institucione te ngjashme jashte vendit.

Njoftime

amazing caves coverimage

NJOFTIM!

Të nderuar studentë! Duke filluar nga data 13.04.2017, çdo tё premte nё orёn 12:00 do tё organizohet njё kurs mbi meditimin. Qёllimi i kёt...

Me shume
amazing caves coverimage

Njoftim punësimi!

Televizioni i ri " A2 CNN News"  kërkon të rekrutoj studentë  të  KU Wisdom, të cilët janë energjik dhe ambicioz. Të gjithë stu...

212-716-0383
amazing caves coverimage

THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË KONFERENCËN SHKENCORE

“KONFERENCA KOMBËTARE NË PSIKOLOGJINË E APLIKUAR DHE EDUKIM” DATA 15 QERSHOR 2018 KOLEGJI UNIVERSITAR “WISDOM” Fakulteti i Shkenc...

Me shume
amazing caves coverimage

Bucharest Summer University 2018

Janë hapur aplikimet për Bucharest Summer University 2018, për të gjithë studentët e Kolegjit Universitar “Wisdom”. Të gjithë të interesu...

objicient
amazing caves coverimage

Sezoni i Provimeve

Njoftohen studentët e Kolegjit Universitar “Wisdom” se Sezoni i Provimeve do të zhvillohet në periudhën, 15.06.2018 – 13.07.2018. Për orari...

(480) 941-0118
amazing caves coverimage

Hapja e programeve te reja ne KU "Wisdom"

Ju njoftojmë se KU "Wisdom" arriti të marrë nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, hapjen me karakter profesional të programeve t...

Me shume
amazing caves coverimage

Informacion per maturantet

Brenda datës 15 Korrik kryhet pagesa e tarifës së aplikimit në vlerën 2000 (dy mijë) lekë, në zyrat e Postës Shqiptare ose në bankat e nivel...

Me shume
amazing caves coverimage

NJOFTIM PËR VËNDE TË LIRA PUNE

Njoftohen të gjithë të interesuarit se, Kolegji Universitar “ Wisdom” shpall konkursin për personel akademik 2018-2019 organizuar nga fakult...

973-247-0702
amazing caves coverimage

Njoftim Për Studentët

Njoftojmë studentët e regjistruar pranë Kolegjit Universitar Wisdom, se ditët e orientimit do të zhvillohen në datat 8-12 Tetor. Bashkangjitur ...

(888) 601-5557
amazing caves coverimage

URDHER 637 HAP PROGRAMI ADMINISTRIM BIZNESI NE KOLEGJ WISDOM

URDHER 637 HAP PROGRAMI ADMINISTRIM BIZNESI NE KOLEGJ WISDOM Hap <a href="/wisdom.edu.al/pdf/URDHER-637.pdf">PDF</a>...

Me shume
amazing caves coverimage

FTESË

FORUM I HAPUR BashkiaTiranë, 22 Tetor 2018, ora 11.00 Shiko Detajet <a href="/wisdom.edu.al/pdf/Forumi-Gender-Tirane-22-Tetor.pdf">PDF...

Me shume
amazing caves coverimage

Njoftimi per seminar bashkia tirane dhe ted

Njësia e Kërkimit Shkencor dhe e Marrëdhënieve me Jashtë në bashkëpunim me Institutin për Kërkim dhe Zhvillim `Wisdom`, njofton studentët e ...

Me shume
amazing caves coverimage

Mbrojtja e mjedisit dhe sfidat e nje ekonomie qarkulluese

“Mbrojtja e mjedisit dhe sfidat e nje ekonomie qarkulluese” Hap <a href="/wisdom.edu.al/pdf/NJOFTIMIdt%2030.10.2018.pdf">PDF</a>...

Me shume
amazing caves coverimage

David C. Kolbe

Njoftojmë studentët e Kolegjit Universitar “Wisdom” në Fakultetin e Drejtësisë se në kuadër të veprimtarive me Lektorë të Huaj të Ftuar...

562-326-6487
amazing caves coverimage

Njoftojmë studentët e Kolegjit Universitar “Wisdom”, që brenda datës 09.11.2017

Njoftojmë studentët e Kolegjit Universitar “Wisdom”, që brenda datës 09.11.2017, duhet të zgjedhin përfaqësuesit e tyre në Këshillin St...

Me shume
amazing caves coverimage

“Programi i bursave nga Biznesi Gjerman, 2019”

N J O F T I M Njësia e Kërkimit Shkencor dhe Marrëdhënieve me Jashtë në bashkëpunim me Zyrën e Burimeve Njerëzore, Karrierës dhe Jetës S...

Me shume
amazing caves coverimage

Akreditimi i degës "Financë-Bankë" në Bachelor

Hap <a href="/wisdom.edu.al/pdf/akreditimi/Akreditim%20Finance.pdf">PDF</a>...

4159307780
amazing caves coverimage

Akreditimi i degës "Psikologji Shkollore dhe Edukimi" në Master I Shkencave

Hap <a href="/wisdom.edu.al/pdf/akreditimi/Akreditim%20Msc%20Psikologji.pdf">PDF</a>...

3173764562
amazing caves coverimage

Ofrimi i rekomandimeve ligjore për reformë në fushën dhunës me bazë gjinore me fokus të veçantë dhunën në familje.

UNIVERSITETI WISDOM 9.30-10.00 Rregjistrimi i Pjesmarrësve 10.00-10.05 Fjala hyrëse dhe mirëseardhëse. Objektivat e projektitdhe aktivitet...

Me shume

Kontakt

Rruga Medar Shtylla,Komuna e Parisit, Tirana, Albania
Phone: +355(0) 4 220 0063
Mob: +35567 60 22 736
Email: info@wisdom.edu.al
Faleminderit!
Na vjen keq, ka ndodhur nje gabim!